Link

Jeg er pr. 1/1 2019 tiltrådt som Seniorkonsulent i ILTIHOUSE

ILTI PIC

Vi vil gøre mennesker bedre – sammen

Vi inspirer og udfordrer til at tænke nyt og udvikle.

Vi skaber rammer og læring til bedre performance i organisationen.

Vi tilbyder inspiration, undervisning, træning og støtte til forankring i form af:

Teamtræning

Ledertræning